Selamat Datang ke Laman Web Malaysian Breastfeeding Peer Counselor (MBfPC)

Malaysian Breastfeeding Peer Counselor (MBfPC) adalah jaringan sukarelawan pembimbing Ibu-ke-Ibu (Peer Counselors) yang terlatih untuk memberikan galakan, maklumat dan sokongan kepada ibu-ibu di dalam penyusuan ibu. Program latihan MBfPC ini telah dikendalikan oleh SusuIbu.com dan sebahagian dana ditaja oleh UNICEF serta mendapat sokongan daripada WABA.

Program MBfPC ini telah bermula pada awal Januari tahun 2010 dengan melatih 19 individu sebagai ‘MBfPC Program Administrator’ yang seterusnya berfungsi untuk melatih bakal pembimbing Ibu-ke-Ibu. Kini, MBfPC telah melahirkan seramai 125 orang pembimbing Ibu-ke-Ibu yang telah terlatih menerusi siri program latihan MBfPC yang dijalankan menikut kawasan (Utaran, Selatan, Pantai Timur, Pantai Barat) di Semenanjung Malaysia.